Vinařská stezka Podlužím

Podluží tvoří jižní část Slovácké vinařské podoblasti.Teplý a suchý kraj úrodných rovin  v údolí řek Moravy a Kyjovky je  domovem vinné révy od nepaměti. Již z roku 1353 pochází zmínka o vinařství v Mikulčicích - Václav z Mikulčic prodal čtvrtinu vinic Anně z Rosic za čtyřicet hřiven. Kronika z roku 1602 smutně konstatuje: „Mrazy trvající od  sv. Filipa a Jakuba /1.5./ až po Svatou Trojici /2.6./ zničily vše na  polích i ve vinohradech“. Vinařské symboly – řevový keř s hrozny, radlice s kosířem a či vinařské nože má ve znaku snad každá podlužácká obec. Rubem rovinaté krajiny v blízkosti  řek je časté poškozování vinic jarními mrazy. Proto se na Podluží pěstují především odolnější odrůdy Ryzlinku rýnského  a  Ryzlinku vlašského, z modrých odrůd Zweigeltrebe a Frankovka. Tyto odrůdy dávají v příznivých ročnících plná a aromatická vína, jaká jinde nenajdete. V posledních letech se velmi rozšířila výsadba  odrůdy Cabernet Moravia, kterou vyšlechtil novoveský vinař a šlechtitel Lubomír Glos. Významným znakem Podluží je  vyspělé malovinařství a bohatý spolkový život  vinařů. Vzdělanost a pracovitost zdejších vinařů  potvrzuje i jinde nevídané vysazováním nových či málo známých odrůd révy vinné.

Mapa cyklotrasy

 

Parametry a značení trasy

Délka: 115 kilometrů

Profil:

Trasa stezky vede od jižní hranice Moravy rovinatou částí centrálního Podluží, přes zvlněnou krajinu na okraji Kyjovské pahorkatiny v okolí Starého Poddvorova  k severním vinařským oblastem Slovácka, kde vinice střídají rozlehlé lesní partie.

Povrchy:

Silnice 3. třídy se pravidelně střídají s lesními a polními cestami, vyhledávaným terénem pro rodinné výlety jsou cyklostezky a zpevněné lesní úseky v okolí Ratíškovic.

Max. převýšení: 80 m

Sjízdnost: Trasa stezky je sjízdná po celý rok

Značení:

Žlutá tabulka s kolem a oranžovým logem


Nádraží na trase:

Břeclav, Hodonín, Moravská Nová Ves, Lužice

Charakteristika trasy

Široce rozkročená rovinami úrodného kraje vede vinařská stezka Podlužím. Pestrá trasa střídá silnici s malebnými úseky mezi vinicemi, chladivou cestu na břehu rybníka i vítaný stín či závětří lesní doubravy. Pohostinné vinaře a lahodné víno najdete na Podluží téměř všude; v prušáneckých Nechorách nebo mikuleckých Búdách poznáte i živé vinařské společenství a ojedinělé ukázky lidové sklepní architektury. Jižní část stezky, která začíná v Břeclavi, představí dvě významná slovanská sídliště: Pohansko a Valy u Mikulčic. Severní okraj vinařské stezky Podluží dosahuje až na Slovácko.

Stručný popis trasy

Jihovýchodní výspa České republiky, kultivovaná krajina lemovaná lužními lesy a nivou řeky Moravy, to je malované Podluží. Kraj lesů, sadů a vinic, přívětivých lidských sídel, pohostinných a družných lidí. Teplé podnebí, blízkost řek a nedozírné roviny lákaly k osídlení odnepaměti - důkazem jsou archeologická naleziště dokumentující velkomoravská sídliště na Valech u Mikulčic a Pohansko u Břeclavi. Pracovitost, úcta k půdě a tradicím jsou vlastnostmi i dnešních obyvatel zeleného koutu Moravy v sousedství Rakouska a Slovenska. V údolí řek Moravy a Kyjovky se daří všem teplomilným rostlinám, ozdobou vyspělého zemědělství je místní vinařství.

Z BŘECLAVI  KE ZLATÉMU KŘÍŽI VINAŘSTVÍ

Zdolávání členité vinařské stezky Podluží, která je široce rozkročená rovinami tohoto úrodného kraje, můžete začít v metropoli regionu, Břeclavi. Krátký úsek po břehu řeky Dyje přechází u zahrádkářské kolonie na okraji města v cyklostezku, která vás přivede k velkomoravskému hradišti Pohansko s empírovým loveckým zámečkem ze začátku 19. století. Spanilá jízda lesem protkaným vodami pokračuje až do Lanžhota, odkud se vinařská stezka vydává po silnici pro motorová vozidla do centrálního Podluží, cykloturisticky a vinařsky nejatraktivnějšího místa regionu. Vinařské kolonie v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích či Prušánkách jsou ojedinělými ukázkami sklepní architektury a sídlem desítek znamenitých vinařů, kteří nabízí degustace vín a kompletní informační servis o vinařství a turistických zajímavostech oblasti. Nejlepší z nich jsou nositeli certifikace vinařské turistiky a najdete je ve všech zmiňovaných obcích. Alternativou k silničnímu průběhu stezky je její západní větev, která z Břeclavi směřuje ke zlatému kříži vinařství na Podluží přes Hrušky.

Z PODLUŽÍ AŽ NA KYJOVSKÉ DOLŇÁCKO

V Moravské Nové Vsi se vinařská stezka Podluží větví. Západním průběhem směřuje přes prušánecké Nechory, kopečky Nového a Starého Poddvorova do Dolních Bojanovic. Bojanovské vinařství proslavil zejména opulentní Ryzlink rýnský, na ochranu před jeho paděláním vydal majitel panství v roce l738 zvláštní příkaz. Směs Ryzlinku rýnského s budínkou místního vinaře Jana Bohúna byla poctěna zlatou medailí, kterou vínu udělil rakouský císař František Josef I. Po krátkém silničním úseku odbočuje za obcí stezka do terénu a cestou po břehu Bojanovského rybníka směřuje ke státní silnici Mutěnice-Hodonín. Po přejezdu silniční komunikace dospěje lesní doubravou do Dubňan a po klidné silnici 3. třídy jste za chvilku v Ratíškovicích. Je-li čas oběda nebo jste unaveni, zmobilizujte poslední síly. Dvě restaurace v obci certifikované známkou Cyklisté vítáni nabízí styl, výbornou obsluhu a lahodné místní speciality. Skvělé palačinky se zmrzlinou nebo domácí patenty jsou ideálním završením oběda a zároveň pozváním k návštěvě nedalekého projektu KKK (na Kole po Kolejích ke Kanálu), který nabízí projížďku na železniční drezíně a prohlídku muzea ve vagóně mapujícím působení Tomáše Bati v regionu. Ratíškovický Slavín a vacenovské Žlébky jsou posledními sklepními koloniemi, než se vinařská stezka, která je ve Vacenovicích navzdory svému názvu již hluboko zakouslá do národopisné oblasti Kyjovské Dolňácko, vrací na Podluží.


PODLUŽÍM NEJEN PO VINAŘSKÉ STEZCE

Pestré povrchy, kdy cyklostezku a atraktivní singletrack v blízkosti národní památky Váté písky střídá zpevněná i písčitá lesní cesta, jsou znakem úseku vedoucího přes Rohatec do Hodonína. Ostatně cyklostezkou v blízkosti frekventované komunikace vítá cyklisty i město ležící na břehu řeky Moravy a rodiště T.G. Masaryka. Bezpečný, byť trochu nepřehledný je i průjezd městem po místních komunikacích. A hráz řeky, která dala vinorodému kraji jméno, můžete využít i pro cestu zpátky na jih. Jen částečně značená stezka po břehu Moravy nenese název vinařská, přesto je cyklistické splývání s jejím tokem až do Lanžhota romantickým zážitkem. Lákavost tohoto koridoru zvyšují přírodní památky na trase a snadná dostupnost národní památky Valy či sklepních kolonií Výmol a Zátiší v Moravské Nové Vsi.

Pozvánkou do nejjižnější části České republiky, žírné krajiny osídlené již v době Velké Moravy, ať je vám zápis v kronice obce Prušánky:

„Můžeme vidět, jak k Nechorám míří lidé se skloněnými hlavami, shrbení pod nákladem každodenních povinností. Mezi sklepy jako by vešli do začarované země, začnou se usmívat a rozvazuje se jim jazyk.“

Další informace pro cykloturisty naleznete na následujících internetových odkazech:

www.vinarske.stezky.cz

www.cyklistevitani.czRodinné vinařství Bartoníkovi

Penzion U Kostela Mikulčice

Tour de vinohrah